O firmie


Zakład Produkcyjny KAMOT-MIELEC S.A. jest spółką akcyjną założoną w 1996 roku jako spółka zależna grupy kapitałowej KAMAX S.A. z siedzibą w Kańczudze.

W 1996 roku Spółka uzyskała zezwolenie nr 18/ARP/96 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK" Mielec (KAMAX-MIELEC S.A.).

Firma rozpoczęła działalność w 1997 roku, a przedmiotem działalności była produkcja elastomerowych amortyzatorów wchodzących w skład aparatów pochłaniających dla kolejnictwa eksportowanych na rynek wschodni (Rosja, Ukraina, Kazachstan).

W grudniu 2001 roku decyzją Rady Nadzorczej został zmieniony profil działalności Spółki na produkcję części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Od lutego 2002 roku Spółka była dostawcą elektrycznych wiązek samochodowych dla firmy Lear Corporation Poland Sp. z o.o.

Od maja 2008 roku właścicielem 100% akcji spółki KAMOT-MIELEC S.A. jest irlandzka firma KERTEN INVESTMENTS.

Od stycznia 2013r Spółka dzierżawi całą powierzchnię produkcyjną pod produkcję wiązek elektrycznych firmie Lear Corporation Poland Sp. z o.o.

Galeria