Zakład Produkcyjny
KAMOT-MIELEC
Spółka Akcyjna

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

tel. +48 17 788 68 11
fax +48 17 788 78 16
e-mail: kamot@kamot.eu

REGON: 690422413
NIP: 817-13-47-803

KRS: 0000153490
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 9 520 000,00 PLN
Sekretariat:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: kamot@kamot.eu

Prezes Zarządu:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: a.polak@kamot.eu

Główny Księgowy:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: t.borowska@kamot.eu

Kierownik Handlu i Utrzymania Ruchu:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: z.szadkowski@kamot.eu

Kierownik Administracji i Kadr:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: a.karbowski@kamot.eu

Kierownik Produkcji:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: z.kopcewicz@kamot.eu

Specjalista ds. Informatyki:
tel. +48 17 788 68 11, e-mail: t.schab@kamot.eu