Jakość


Nadrzędnym celem Zakładu Produkcyjnego „KAMOT-MIELEC” S.A. jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania klientów.

Naszym klientom oferujemy dostawę wyrobów na najwyższym poziomie jakości, w uzgodnionym terminie i po ustalonej cenie.

Cele te realizujemy zapewniając:

  • monitorowanie i rozpoznawanie rynku w celu poznania oczekiwań klientów,
  • planowanie, nadzorowanie i doskonalenie procesów,
  • bezpieczeństwo pracy,
  • właściwą ochronę środowiska naturalnego.

Poprzez skutecznie realizowaną Politykę stałego rozwoju organizacyjnego i operacyjnego Spółka dąży do utrzymania i poprawy pozycji na liście kwalifikowanych dostawców.

Certyfikaty